Yksityiskoulutus

Yleisesti


Tämä palvelu on suunnattu asiakkaille, jotka kokevat koiransa käytöksen vaikeana ja ovat väsyneitä koiransa kanssa elämiseen. Tälläisiä esimerkkejä voivat olla: hihnassa vetäminen, hihnassa rähiseminen, koira- agressiivisuus, ihmisagressiivisuus, epävarmuus, erilaiset pelkotilat, pakkomielteet, kiihtyminen, passiivisuus, ruokailuongelmat, vapaana olemisen ongelmat, muut hallintaongelmat tai puhdas osaamattomuus kaikessa.Yleisesti

Jokainen koiranomistaja ajautuu pisteeseen, jossa apu on tarpeen. Kyse voi olla koirasi poikkeavasta käytöksestä, isosta tai pienestä asiasta? Ehkä haluat antaa koirallesi parhaan mahdollisen alun elämään ja ennaltaehkäistä tulevia ongelmia? Saatat elää häiriökäyttäytyvän koiran kanssa, jonka käytös uuvuttaa ja mietityttää sinua?


Koulutuksemme perustuu oppimisen lainalaisuuksiin, emme siis tarjoa nopeita ratkaisuja, koulutuspaketteja,metodeja tai puhelinkonsultointeja. Jokainen koira on yksilö, sillä on yhdistelmä perimää ja elämän kokemuksien kautta opittua käytöstä. Valmiita koulutusohjeita ei ole. Jokainen koulutuksen aloittava koirakko saa yksilöllisen koulutussuunnitelman, jonka pohjalta toteutamme koulutusta. Katso myös eettiset sääntömme kohdasta "tietoa meistä".


Kouluttaja tulee kotiin

Koulutus aloitetaan kartoituksella. Ensimäisellä käynnillä käymme läpi tilannetta ja katsomme käytännössä miten käytös ilmenee. Tämän pohjalta kouluttaja tekee koulutussuunnitelman, johon merkitään koulutustavat, paikat, kustannukset ja koulutuksen arvioitu kesto. Tapaamisia tulee viikottain. Käyntien yhteydessä teemme käytännön harjoitteita ja saat aina uutta harjoiteltavaa. Emme jätä asioita puolitiehen, vaan seeuraamme edistymistänne matkan varrella. Koulutusta vie eteenpäin kouluttaja, suorittajana olet sinä.


Koulutuksen aloittajalle

Koulutussopimus tehdään kaikille koirille. Sopimuksesta ilmenee kouluttajan tiedot, koiran tiedot, omistajan, ohjaajan ja tämän perhekunnan yhteystiedot. Se on kouluttajan ja asiakkaan välinen sopimus koulutuksesta. Voit aloittaa koulutuksen ja lopettaa sen milloin haluat. Muutos voi tapahtua nopeasti ja toivommekin, että kuvaisit koirasi käytöstä pahimmillaan ennen koulutuksen aloittamista. Useasti koiran omistajat sokeutuvat edistykselle, jota he ovat tehnee ja silloin olisi hyvä palata videokuvan äärelle verestämään muistoja. Koulutuksen kesto riippuu käsiteltävästä asiasta ja annamme sinulle arvion siitä, koulutussuunnitelmassa. 

Kouluttaja selvittää mistä koirasi käytös johtuu ja mitä muutoksia tullaan sen arkeen tekemään, millä tavoilla koirasi käytöstä muokataan. Koulutuksen aikana sinua opetetaan lukemaan koirasi elekieltä ja tulkitsemaan sen tunnetiloja ja toimimaan sille kokonaisvaltaisesti parempana omistajana. Lähtökohtana on aina tasapainoinen suhde koiran ja omistajan välillä.


Ota rohkeasti yhteyttä yhteystieto sivumme kautta!